chim trời

Tiêu hủy hàng trăm dụng cụ bẫy, giải cứu chim trời

Tiêu hủy hàng trăm dụng cụ bẫy, giải cứu chim trời

Xã hội - 08/09/2023 16:53

SKĐS - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tháo gỡ, tiêu hủy hàng trăm phương tiện, dụng cụ bẫy chim trời.