chìm thuyền

Bất chấp lệnh cấm biển vẫn đi đánh bắt, 2 cha con ngư dân bị lật thuyền

Bất chấp lệnh cấm biển vẫn đi đánh bắt, 2 cha con ngư dân bị lật thuyền

Thời sự - 19/10/2023 18:37

SKĐS - Chính quyền địa phương có lệnh cấm biển, 2 ngư dân này vi phạm lệnh cấm, ra khu vực gần bờ thả lưới rồi không may gặp nạn.