Chiều nay bắt đầu bầu tân Chủ tịch Hà Nội

22-07-2022 7:43 AM | Thời sự

SKĐS - Chiều nay (22/7), Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội sẽ tiến hành quy trình bầu ông Trần Sỹ Thanh – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Hà NộiÔng Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Hà Nội

SKĐS - Ông Trần Sỹ Thanh - Tổng Kiểm toán Nhà nước được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 8 - HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kỳ họp chuyên đề) sẽ diễn ra chiều nay để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019, Kỳ họp diễn ra vào chiều nay, để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Chiều nay, HĐND TP. Hà Nội họp và thực hiện quy trình bầu tân Chủ tịch UBND - Ảnh 2.

Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Trước đó, chiều 15/7/2022, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 567-QĐ/TƯ ngày 14/7/2022 của Bộ Chính trị, ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, cùng với quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hà Nội sẽ giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Quy trình bầu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP, việc bầu Chủ tịch UBND cấp tỉn, thành phố trực thuộc trung ương bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện theo quy trình, thủ tục sau:

Bước 1: HĐND gửi văn bản xin ý kiến để Bộ Nội vụ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng về bầu chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Sau khi có ý kiến bằng văn bản từ Bộ Nội vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu chủ tịch UBND.

Bước 2: Khi bầu thành viên UBND tại kỳ họp HĐND, nếu có đại biểu HĐND ứng cử hoặc giới thiệu thêm người ứng cử ngoài danh sách đã được cơ quan có thẩm quyền giới thiệu thì Thường trực HĐND trình HĐND xem xét, quyết định.

Bước 3: Thành viên UBND trúng cử khi có quá nửa tổng số HĐND bỏ phiếu tán thành. Trong trường hợp bầu lần đầu nhưng không được quá nửa tổng số đại biểu tán thành, việc bầu lại hay không bầu lại thành viên UBND ngay trong kỳ họp do chủ tịch HĐND báo cáo HĐND xem xét và quyết định.

Bước 4: HĐND ban hành Nghị quyết về việc bầu thành viên UBND cùng cấp Theo đó, trong 5 ngày làm việc từ ngày HĐND bầu chủ tịch UBND, Thường trực HĐND gửi hai bộ hồ sơ kết quả bầu chủ tịch UBND cùng cấp đến Bộ Nội vụ.

Bước 5: Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 2 bộ hồ sơ theo quy định, Bộ Nội vụ phải xem xét, thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND.

Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc có sai sót theo quy định thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định có văn bản đề nghị Thường trực HĐND bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc.

Bước 6: Sau 5 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Nội vụ (kèm theo đề nghị của Thường trực HĐND), Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Trong trường hợp Thủ tướng chính phủ không phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố phải trả lời bằng văn bản, nêu lý do và yêu cầu HĐND tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

Xem thêm video đang được quan tâ:

Cách dùng nha đam làm đẹp da mà không bị ngứa | SKĐS


Lê Bảo
Ý kiến của bạn