Chiều nay công bố hiện trạng môi trường quốc gia

Suckhoedoisong.vn - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ tổ chức lễ công bố báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015. Bộ trưởng Trần Hồng Hà sẽ chủ trì lễ công bố báo cáo này.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2014, Bộ lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 5 năm một lần; hàng năm lập báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia. Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015 nhằm đánh giá tổng quan môi trường của Việt Nam trong kỳ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, Báo cáo đã được hoàn thành.

Nội dung Báo cáo tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: Tổng quan về các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và sức ép lên môi trường; Vấn đề biến đồi khí hậu, diễn biến thiên tai bất thường làm gia tăng những tác động tiêu cực lên môi trường nước ta; Phân tích, đánh giá diễn biến môi trường đất, nước, không khí, đa dạng sinh học và các vấn đề môi trường nổi cộm trong thời gian qua. Đặc biệt là các sự cố ô nhiễm môi trường đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ ảnh hưởng

Bên cạnh đó là các đánh giá tác hại của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; Đánh giá về công tác quản lý môi trường giai đoạn 2011-2015, những cơ hội và thách thức, từ đó, định hướng công tác bảo vệ môi trường và đề xuất các giải pháp cụ thể, cũng như những kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới.

PV

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chiều nay công bố hiện trạng môi trường quốc gia

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT