Chiến lược phòng chống dịch COVID-19

Bộ Y tế họp chuẩn bị chiến lược phòng chống dịch năm 2022

Bộ Y tế họp chuẩn bị chiến lược phòng chống dịch năm 2022

Y tế - 13/09/2021 07:46

SKĐS - Chiến lược này là tổng thể các giải pháp từ nâng cao năng lực đối với hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế dự phòng và những vấn đề liên quan khác mang tính chuyên môn như xét nghiệm, điều trị, vaccine, thuốc… trong phòng chống dịch COVID-19