Chi tiết bảng lương của người lao động khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

14-11-2022 10:41 AM | Xã hội

SKĐS - Sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, bảng lương của người lao động sẽ tăng lên với mức tăng tùy vào từng loại công chức, bậc lương.

Ngày 11/11/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, từ ngày 1/7/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu đồng/tháng.

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP hiện hành, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức sau: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương.

Như vậy, sau khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2023, bảng lương của người lao động sẽ tăng lên với mức tăng tùy vào từng loại công chức, bậc lương.

Chi tiết bảng lương của người lao động sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 như sau:

Chi tiết bảng lương của người lao động khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 - Ảnh 1.

Chi tiết bảng lương của người lao động khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 - Ảnh 2.

Chi tiết bảng lương của người lao động khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 - Ảnh 3.

Chi tiết bảng lương của người lao động khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 - Ảnh 4.

Chi tiết bảng lương của người lao động khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 - Ảnh 5.

Chi tiết bảng lương của người lao động khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 - Ảnh 6.

Chi tiết bảng lương của người lao động khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 - Ảnh 7.

Chi tiết bảng lương của người lao động khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 - Ảnh 8.

 


H.Cường (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH