Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023

05-05-2023 2:03 PM | Thời sự

SKĐS - Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành.

Năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ thay đổi thế nào?Năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ thay đổi thế nào?

SKĐS - Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, vào năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng lên. Đây là năm thứ 3 thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ của người lao động.

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Hiện hành, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức sau: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương.

Ví dụ, với công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2.34.

Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng.

Còn nếu tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023 thì tiền lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu tính theo mức lương cơ sở mới thì dự kiến thu nhập với công chức trong trường hợp này tăng tới 725.400 đồng/tháng.

Chi tiết bảng lương công chức từ 1/7/2023:

Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023 - Ảnh 2.

Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023 - Ảnh 3.

Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023 - Ảnh 4.

Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023 - Ảnh 5.

Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023 - Ảnh 6.

Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023 - Ảnh 7.

Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023 - Ảnh 8.

Chi tiết bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1/7/2023 - Ảnh 9.

Mức lương làm thêm dịp nghỉ lễ của người lao động được tính như thế nào?Mức lương làm thêm dịp nghỉ lễ của người lao động được tính như thế nào?

SKĐS - Dịp lễ 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ lễ 5 ngày do trùng với Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 Âm lịch. Tuy nhiên, nếu người lao động muốn làm thêm vào dịp nghỉ lễ thì mức lương sẽ được tính thế nào và số giờ làm thêm có bị giới hạn không... là những câu hỏi được người lao động quan tâm.


AN
Ý kiến của bạn