Hà Nội

chỉ số thông minh

Bổ sung gì để trẻ ăn ngon, cao lớn trong giai đoạn “vàng’’ 2 năm đầu đời?

Bổ sung gì để trẻ ăn ngon, cao lớn trong giai đoạn “vàng’’ 2 năm đầu đời?

Y học 360 - 31/08/2021 19:28

2 năm đầu đời là khoảng thời gian mà trẻ phát triển vượt bậc về cả thể chất và trí tuệ, quyết định lớn đến tầm vóc trong tương lai của trẻ. Vì vậy việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng.