chỉ số HbA1c

6 ghi nhớ giúp người đái tháo đường và tiền đái tháo đường kiểm soát chỉ số HbA1C

6 ghi nhớ giúp người đái tháo đường và tiền đái tháo đường kiểm soát chỉ số HbA1C

Bệnh thường gặp - 14/06/2023 07:05

SKĐS - Với người bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường mục tiêu hàng đầu cần giảm HbA1c. Vì giảm chỉ số HbA1c sẽ giúp người bệnh đái tháo đường tránh được nguy cơ biến chứng.