Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An: Dấu ấn một chặng đường

28-01-2024 07:47 | Y tế

SKĐS - Trong những năm qua, Chi cục ATVSTP Nghệ An đã tham mưu ban hành kịp thời các Đề án, Quy định, tiêu chí về quản lý ATTP, từ đó góp phần khắc phục gần như triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý ATTP, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa Chúc mừng Chi cục nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Nhiều kết quả đạt được

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh Nghệ An. Sau khi được thành lập, Chi cục đã gặp muôn vàn khó khăn về tổ chức bộ máy và nhân lực; về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phải đi thuê trụ sở làm việc nhiều nơi; các văn bản quy định về công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) chưa cụ thể, rõ ràng,... nên ảnh hưởng rất nhiều về công tác tham mưu, quản lý và hoạt động đảm bảo ATTP thuộc lĩnh vực được phân công.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã có nhiều bước chuyển mình, đặc biệt là từ năm 2018 trở lại đây, Chi cục đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thực hiện chủ trương về cải cách hành chính và tổ chức bộ máy, năm 2018 Chi cục đã tổ chức, sắp xếp lại bộ máy từ 04 phòng chức năng xuống còn 03 phòng với đầy đủ số lượng biên chế được giao và quy định chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm cụ thể, rõ ràng nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An: Dấu ấn một chặng đường- Ảnh 2.

Trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An.

Năm 2020, Chi cục được tiếp nhận và quản lý cơ sở vật chất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (trước là Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe), sau đó tiến hành sửa chữa thành cơ sở khang trang, sạch, đẹp và đáp ứng tương đối đầy đủ các điều kiện làm việc, vui chơi thể thao,... cho cán bộ Chi cục. Năm 2023, Chi cục được thẩm định và trình cấp có thẩm quyền công nhận Cơ quan đạt chuẩn Văn hóa giai đoạn 2022-2023.

Với chức năng là cơ quan tham mưu của Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tham mưu Quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/5/2019; Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021).

Trên cơ sở phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP cho các ngành: Y tế, Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Công Thương và UBND cấp huyện, cấp xã. Việc phân cấp này đã khắc phục gần như triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh, trong đó đáng chú ý là khắc phục sự chồng chéo, bỏ sót trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý cơ sở; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ATTP và nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý và bảo đảm ATTP trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Chi cục nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Chi cục nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chi cục cũng đã tham mưu ban hành "Đề án Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025", kết quả thực hiện Đề án trong thời gian qua đã góp phần củng cố tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,... cho cơ quan, cán bộ làm công tác quản lý ATTP từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.

Đồng thời tham mưu ban hành "Tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An" được quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, việc triển khai đánh giá, xếp loại công tác quản lý ATTP đối với UBND cấp huyện, xã đã được cụ thể hóa bằng các tiêu chí hoạt động từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP như công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức triển khai hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát, quản lý cơ sở, xử lý vi phạm hành chính, kết quả thực thi công vụ,... được đẩy mạnh đồng đều tại các địa phương.

TS Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại Lễ phát động tháng hành động vì ATTP năm 2023.

TS Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại Lễ phát động tháng hành động vì ATTP năm 2023.

Bên cạnh đó hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến cũng đã được Chi cục quan tâm, đẩy mạnh. Những năm qua, Chi cục có nhiều đề tài, sáng kiến cấp cơ sở và 03 sáng kiến cấp tỉnh được công nhận.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính

Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính đã được Chi cục quan tâm, triển khai triệt để và đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Từ tháng 4 năm 2018, việc xử lý văn bản điều hành được thực hiện đồng bộ trên hệ thống vnptioffice. Xây dựng và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử và Facebook để thông tin công khai, minh bạch các thủ tục hành chính công về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện quản lý, các hoạt động bảo đảm ATTP được đăng tải đầy đủ, kịp thời, từ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động của Chi cục.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An thu hút hơn 64.000 lượt người tham gia.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức An toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An do Chi cục tham mưu tổ chức đã thu hút hơn 64.000 lượt người tham gia.

Nghệ An cũng là tỉnh đầu tiên và duy nhất trên cả nước triển khai sử dụng phần mềm quản lý ATTP thuộc lĩnh vực ngành Y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã từ năm 2020. 

Việc ứng dụng phần mềm quản lý ATTP đã góp phần quản lý cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; quản lý cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm, quy định về công bố, tự công bố sản phẩm; quản lý hoạt động thanh kiểm tra và ngộ độc thực phẩm một cách đồng bộ từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Phần mềm được liên kết với Cổng thông tin điện tử của Chi cục để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân được tiếp cận đầy đủ các thông tin về quản lý ATTP trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được Chi cục đẩy mạnh và triển khai đồng bộ trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn từ 20 ngày xuống 15 ngày và hiện nay là 12 ngày làm việc. 

Chi cục cũng đã ban hành Hướng dẫn thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng và công khai minh bạch cho tổ chức, người dân trong việc thẩm định cấp giấy đủ điều kiện ATTP của Chi cục, tạo điều kiện thuận lợi, thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo ATTP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống cũng như hạn chế tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ của công chức.

Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý” trao giải cho các tập thể

Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý” trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong năm 2023, Chi cục đã tham mưu Sở Y tế tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An thu hút hơn 64.000 lượt người tham gia.

Với những kết quả nổi bật nêu trên, năm 2019 và năm 2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An được Bộ Y tế tặng thưởng Cờ thi đua; Chi cục được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng thưởng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động du lịch tại địa phương năm 2020; được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ "Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP" giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Năm 2022, Chi cục được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An được Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ngày 09/5/2017 về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Nghệ An; UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu Tập thể "Lao động tiên tiến xuất sắc" năm 2022.

Ngoài ra, hàng năm tập thể, các phòng và công chức, người lao động của Chi cục được UBND tỉnh, Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng thưởng nhiều bằng khen và giấy khen trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh Nghệ An tặng thưởng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP” giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An tặng thưởng Bằng khen cho Chi cục ATVSTP Nghệ An vì đã thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP” giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hiện nay, Cục An toàn thực phẩm đang trình Hội đồng thi đua Bộ Y tế xét tặng Cờ thi đua năm 2023 cho Chi cục; Sở Y tế cũng đã trình UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho Chi cục vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2022-2023.

Nghệ An tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đánNghệ An tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

SKĐS - Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao, kéo theo đó là việc sản xuất, kinh doanh và vận chuyển các mặt hàng thực phẩm cũng tăng lên. Từ đó, nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp này rất lớn.Ngọc Quy - Khánh Tâm
Ý kiến của bạn