Hà Nội

Chỉ có ngành y tế nỗ lực là chưa đủ

14-06-2012 8:14 AM | Tin nóng y tế

Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế (CTYT)đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đưa vào triển khai trong thời gian tới. Để đề án thực hiện hiệu quả, ngoài sự nỗ lực của ngành y tế cần có sự vào cuộc nhanh, chủ động của các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp.

(SKĐS) – Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế (CTYT) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đưa vào triển khai trong thời gian tới. Để đề án thực hiện hiệu quả, ngoài sự nỗ lực của ngành y tế cần có sự vào cuộc nhanh, chủ động của các bộ, ngành liên quan và của chính quyền địa phương các cấp, đây là một trong những vấn đề cấp thiết được PGS.TS. Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội ngày 12/6.

“Nóng” vấn đề chất thải y tế

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, việc xử lý CTYT hiện nay đang là vấn đề bức xúc. Theo thống kê của Cục Quản lý môi trường y tế, tính đến cuối năm 2011, cả nước có 13.511 cơ sở y tế, trong đó 1.361 cơ sở khám chữa bệnh... Theo đó, lượng CTYT mỗi ngày là 450 tấn chất thải rắn, trong đó có 47 tấn CTYT nguy hại và khoảng 125.000m3 chất thải lỏng. Dự báo đến năm 2015 lượng chất thải rắn nguy hại sẽ là 60 tấn mỗi ngày. Trên thực tế, có khoảng 95,6% lượng rác thải rắn y tế ở các cơ sở y tế đều được phân loại và khoảng 69,2% lượng rác thải rắn nguy hại được xử lý bằng lò đốt 2 buồng.
 
Tuy nhiên, hiện nay số BV có công nghệ xử lý chất thải rắn y tế nguy hại mới chỉ chiếm khoảng 30,8%... Theo PGS.TS. Nguyễn Thanh Long, việc xử lý CTYT đang gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là công nghệ xử lý rác thải, hơn nữa hệ thống xử lý CTYT ở các BV đã xuống cấp hoặc quá tải cần được cải tạo và nâng cấp... Nhưng kinh phí đầu tư để xây dựng hệ thống rác thải chưa được quan tâm đúng mức. Còn Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nghiêm Vũ Khải nhìn nhận, việc xử lý chất thải chưa đạt yêu cầu là do đầu tư cho xử lý ô nhiễm môi trường y tế có hạn.
 Xử lý chất thải y tế cần có sự vào cuộc và phối hợp của các bộ, ngành liên quan. Ảnh: Thái San

Phải có sự phối hợp của nhiều ban ngành

Theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể xử lý CTYT giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 sẽ có 100% các cơ sở y tế tuyến Trung ương, 70% cơ sở y tế tuyến tỉnh, 50% cơ sở y tế tuyến huyện và 100% cơ sở y tế tư nhân thực hiện xử lý nước thải; 100% cơ sở y tế Trung ương và tỉnh, 70% cơ sở y tế tuyến huyện và 100% cơ sở y tế tư nhân thực hiện xử lý chất thải rắn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường...

Để thực hiện được mục tiêu này, nỗ lực của riêng ngành y tế thì chưa đủ, trong Quyết định của Thủ tướng cũng quy định rõ chức năng của các bộ, ngành liên quan, tuy nhiên phải có sự phối hợp chủ động, trách nhiệm từ các bên. PGS.TS. Nguyễn Dung - Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế nêu ra một số bất cập ở địa phương: “Các BV của Thừa Thiên Huế đã phân CTYT làm 4 loại khác nhau nhưng chỉ có 1 xe đến thu gom và tất cả rác đã được phân loại lại vào cùng một xe ép...”,  như vậy là xử lý chưa triệt để và cần có sự phối hợp với ngành tài nguyên môi trường.
 
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Phạm Văn Thanh đề xuất ý kiến Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên - Môi trường cùng tìm giải pháp chọn công nghệ nào để mỗi địa phương có chuẩn áp dụng. Bởi lẽ, với vai trò của Sở Y tế, việc “thẩm định” công nghệ nào là tốt, đạt hiệu quả cao lại không đúng chuyên môn... Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Y tế phối hợp xem xét phân loại đối tượng đơn vị theo kế hoạch từng năm ở cấp độ nào thì được hưởng ngân sách đầu tư, vì nhiều địa phương chi ngân sách cho y tế còn thấp chưa nói gì đến chi cho việc xử lý CTYT... Vấn đề cốt lõi vẫn là tăng đầu tư cho y tế và y tế cần được sự đồng thuận chia sẻ của hệ thống chính trị ở cơ sở.       

Nguyễn Hồng


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn