chế phẩm sinh học

Ủng hộ hơn 150 tỷ chống dịch - Hạnh phúc được chia sẻ cùng cộng đồng

Ủng hộ hơn 150 tỷ chống dịch - Hạnh phúc được chia sẻ cùng cộng đồng

Thị trường - 17/03/2022 14:24

Hơn 2 năm kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, có nhiều doanh nghiệp đã hưởng ứng lời kêu gọi hành động chung tay cùng góp sức chống dịch. Sao Thái Dương được ghi nhận là một trong số các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe có các hoạt động đóng góp tích cực lên tới hơn 150 tỷ đồng.