Hà Nội

chế độ dinh dưỡng hạn chế

Thực hiện chế độ dinh dưỡng hạn chế

Thực hiện chế độ dinh dưỡng hạn chế

Dinh dưỡng - 31/08/2020 20:39

SKĐS - Dinh dưỡng là lượng thực phẩm, được tính trên nhu cầu cần thiết của từng cá thể. Dinh dưỡng không hợp lý có thể làm giảm chức năng miễn dịch, giảm sự phát triển thể chất, tinh thần, giảm năng suất lao động và tăng khả năng mắc bệnh.