chế độ đãi ngộ

Bộ Y tế kiến nghị nhiều chế độ đãi ngộ mới cho cán bộ, nhân viên y tế

Bộ Y tế kiến nghị nhiều chế độ đãi ngộ mới cho cán bộ, nhân viên y tế

Bản tin sức khỏe - 22/08/2022 05:55

SKĐS - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững", Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của ngành y tế.