Hà Nội

chế độ ăn phòng suy tuyến giáp

Người bị suy tuyến giáp nên ăn gì và kiêng ăn gì?

Người bị suy tuyến giáp nên ăn gì và kiêng ăn gì?

Dinh dưỡng - 19/01/2019 19:33

SKĐS - Tuyến giáp nằm ở giữa cổ, sản sinh ra loại hormon rất quan trọng đối với cơ thể (thyroxin). Nó điều khiển thân nhiệt,