cháy rừng Amazon

Cháy rừng Amazon gia tăng ở Brazil

Cháy rừng Amazon gia tăng ở Brazil

Quốc tế - 19/08/2020 16:41

SKĐS - Trong vòng 1 năm qua, gần 9.205km rừng Amazon bị tàn phá, tăng 34%. Tập tục đốt rừng để canh tác phổ biến ở Amazon là nguyên nhân dẫn tới các đám cháy rừng.