Chảy nước mắt sống là bệnh gì?

Chảy nước mắt sống là bệnh gì?

Chảy nước mắt sống là bệnh gì?

Bệnh thường gặp - 22/04/2020 11:35

SKĐS - Bình thường, nước mắt được thoát xuống mũi, miệng, không chảy ra ngoài.