châu thổ sông trên sao Hỏa

NASA chọn đặt chân lên châu thổ sông sao Hỏa

NASA chọn đặt chân lên châu thổ sông sao Hỏa

Quốc tế - 21/11/2018 13:55

SKĐS - NASA đã chọn châu thổ một dòng sông cổ làm điểm đặt chân cho vệ tinh không người lái lên sao Hỏa vào năm 2020.