chất thải

Bắt quả tang xe bồn hoán cải xả trộm chất thải vệ sinh ra môi trường

Bắt quả tang xe bồn hoán cải xả trộm chất thải vệ sinh ra môi trường

Xã hội - 16/03/2023 15:45

SKĐS - Để giảm chi phí xử lý chất thải và phí vận chuyển, lái xe Linh đã tự ý cải tạo, lắp thêm thùng chứa để hoán cải thành xe bồn rồi lợi dụng khu vực vắng người qua lại để xả trộm chất thải vệ sinh ra môi trường.