Chất phụ gia thực phẩm

Chất phụ gia thực phẩm có ảnh hưởng sức khỏe?

Chất phụ gia thực phẩm có ảnh hưởng sức khỏe?

Dinh dưỡng - 09/06/2019 07:35

SKĐS - Trong sinh hoạt hàng ngày, con người phải tiếp xúc với các loại thực phẩm, đồ uống cũng như những sản phẩm khác có chứa chất phụ gia.