chất lượng cao

Khi nào lớp cận chuyên, chất lượng cao bị xóa sổ?

Khi nào lớp cận chuyên, chất lượng cao bị xóa sổ?

Thời sự - 04/03/2023 17:37

SKĐS - Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sắp tới các trường THPT chuyên không được tuyển sinh lớp cận chuyên và lớp chất lượng cao, chỉ còn các lớp chuyên.