chặt cây

Hoàn tất chặt hạ, chuẩn bị đấu giá số gỗ Sưa tại Hồ Gươm

Hoàn tất chặt hạ, chuẩn bị đấu giá số gỗ Sưa tại Hồ Gươm

Xã hội - 26/05/2023 12:10

SKĐS - Sau khi hoàn tất công tác chặt hạ, toàn bộ số gỗ Sưa sẽ được lưu kho hoặc có thể tổ chức đấu giá theo quy định.