chất bột

Gluxit - Nguồn cung cấp năng lượng của cơ thể

Gluxit - Nguồn cung cấp năng lượng của cơ thể

Truyền hình trực tuyến - 06/11/2021 09:34

SKĐS - Có thể bạn chưa biết, chất bột (gluxit) là nguồn cung cấp năng lượng thiết yếu cho cơ thể con người.