chất bột đường

Gạo trắng hay gạo xát dối mới tốt cho sức khoẻ?

Gạo trắng hay gạo xát dối mới tốt cho sức khoẻ?

Xã hội - 16/08/2022 15:29

SKĐS - Hiện nay có một quan điểm là "sợ" ăn gạo trắng vì cho rằng nó đã bị mất hết lớp dưỡng chất bên ngoài. Nhưng sự thật có phải như vậy?