Chấn chỉnh thực hiện các quy định quy chế chuyên môn về xét nghiệm

22-08-2013 3:48 PM | Xã hội

Ngày 21/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký công văn số 5160/BYT - KCB gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố; Giám đốc các BV, thủ trưởng y tế các Bộ, ngành về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh và báo cáo về việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn về xét nghiệm.

Ngày 21/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký công văn số 5160/BYT - KCB gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố; Giám đốc các BV, thủ trưởng y tế các Bộ, ngành về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh và báo cáo về việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn về xét nghiệm.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013, hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường rà soát, thanh tra, kiểm tra và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn về xét nghiệm.

Nội dung kiểm tra thực hiện quy định, quy chế chuyên môn về xét nghiệm theo Bảng kiểm thực hiện các quy định về xét nghiệm. Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị thuộc y tế các Bộ, ngành gửi báo cáo Bảng kiểm về Bộ Y tế. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế gửi cáo cáo về Sở Y tế để sở tổng hợp báo cáo Bộ Y tế trước ngày 10/9/2013.

Nguyễn Hồng


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH