chăm sóc sức khỏe tại nhà

Hàng trăm Trạm y tế lưu động tại Hà Nội đã sẵn sàng

Hàng trăm Trạm y tế lưu động tại Hà Nội đã sẵn sàng

COVID-19 - 14/11/2021 09:46

SKĐS - Hà Nội dự kiến thành lập 508 trạm y tế lưu động, 20 trạm y tế xã lưu động đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Những ngày qua, Sở Y tế Hà Nội đã thực nghiệm một số trạm y tế lưu động trước khi vận hành chính thức.