chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên

Chăm sóc sức khỏe sinh sản nâng cao chất lượng cuộc sống vùng dân tộc ít người

Chăm sóc sức khỏe sinh sản nâng cao chất lượng cuộc sống vùng dân tộc ít người

Xã hội - 28/11/2021 18:39

SKĐS - Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực của các cấp ngành, chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng để đẩy lùi các hủ tục, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc.