chăm sóc người bệnh Alzheimer

Lưu ý khi chăm sóc người mắc bệnh Alzheimer

Lưu ý khi chăm sóc người mắc bệnh Alzheimer

Bệnh thường gặp - 19/01/2019 19:46

SKĐS - Alzheimer là bệnh sa sút trí tuệ thường gặp nhất ở người cao tuổi. Chất lượng sống của người bệnh Alzheimer phụ thuộc rất nhiều vào người chăm sóc. Vì vậy, nếu trong gia đình có người thân mắc Alzheimer cần có sự thấu hiểu và thông cảm cũng như kiến thức nhất định về căn bệnh này.