Hà Nội

Chằm Puông

Ổ dịch bùng phát từ sự thiếu ý thức phòng bệnh

Ổ dịch bùng phát từ sự thiếu ý thức phòng bệnh

Y tế - 03/08/2021 22:22

SKĐS - 2 ổ dịch COVID-19 lớn ở Nghệ An, trong đó có 1 ổ dịch được coi là “thành trì cuối cùng” trong phòng chống COVID-19, khiến nhiều người mắc bệnh. 2 ổ dịch bùng phát là do sự thiếu ý thức phòng chống dịch, bệnh của một số tổ chức và cá nhân.