cha hiến thận cứu con

Cha “chia” một quả thận cho con

Cha “chia” một quả thận cho con

Camera bệnh viện - 07/04/2021 16:13

SKĐS - Ngày 7/4/2021, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM thông tin, các bác sĩ đã phẫu thuật ghép thận thành công cho một bệnh nhi 9 tuổi từ thận hiến của người cha của bệnh nhi.