Hà Nội

cây thiên ma

Thiên ma - thuốc bình can tức phong, thông tý

Thiên ma - thuốc bình can tức phong, thông tý

Thầy giỏi – thuốc hay - 29/01/2019 07:04

SKĐS - Thiên ma còn gọi minh thiên ma, xích tiễn, định phong thảo. Thiên ma là rễ củ của cây thiên ma. Thường để cả củ khô, khi dùng đem ngâm nước gừng thái lát.