câu trả lời của ChatGPT

Cười nghiêng ngả với những câu trả lời ‘bá đạo’ của ChatGPT

Cười nghiêng ngả với những câu trả lời ‘bá đạo’ của ChatGPT

Xã hội - 02/02/2023 11:00

SKĐS - Nhiều câu trả lời của ChatGPT vô cùng hài hước và bất ngờ, khiến người dùng Internet không thể nhịn cười.