Hà Nội

Cầu thị

19-12-2010 5:22 PM | Xã hội

Mỗi con người dù tài giỏi đến mấy, mỗi quốc gia dù phát triển đến mấy cũng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, thậm chí là những điểm yếu kém. Tiếp thu lời khuyên chân tình của người xung quanh để khắc phục khiếm khuyết là một thái độ cầu thị và thái độ này không những không hạ thấp vị thế người tiếp thu mà ngược lại càng được tôn trọng hơn bởi thái độ muốn hướng về phía trước với một quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng.

Mỗi con người dù tài giỏi đến mấy, mỗi quốc gia dù phát triển đến mấy cũng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, thậm chí là những điểm yếu kém. Tiếp thu lời khuyên chân tình của người xung quanh để khắc phục khiếm khuyết là một thái độ cầu thị và thái độ này không những không hạ thấp vị thế người tiếp thu mà ngược lại càng được tôn trọng hơn bởi thái độ muốn hướng về phía trước với một quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng.

Sau một năm lao động miệt mài trên tinh thần khoa học của Chính phủ Việt Nam với chuyên gia hàng đầu thế giới về chiến lược cạnh tranh - Giáo sư Michael E. Porter (Trường đại học Harvard, Mỹ) lần đầu tiên Việt Nam xây dựng và công bố báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam.

Khi công bố năng lực của m.nh với những nhận định khoa học của đại diện Chính phủ Việt Nam trước các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, đại diện khối doanh nghiệp, đại diện Ngân hàng Thế giới, chúng ta đã dũng cảm nhận ra chính m.nh với tinh thần nh.n thẳng vào sự thật với quyết tâm cao, tỏ r. một đất nước biết tiếp thu và quyết tâm hướng tới tương lai với sự hưng thịnh của quốc gia. Qua báo cáo, chúng ta thẳng thắn “tự phê” với những khiếm khuyết như sự lạc hậu, không phù hợp trong vận hành kinh tế, thậm chí nêu ra cả những rào cản từ Trung ương đến địa phương, từ kinh tế vi mô đến vĩ mô, từ chính sách đến thực thi và cả trong tinh thần khát khao quyết tâm hành động. Không chỉ nêu, báo cáo c.n phân tích và mổ xẻ những điểm yếu của đất nước về chất lượng điều hành, về năng lực quản trị, về kỹ năng lao động, về mô hình doanh nghiệp, về cấu trúc kinh tế...

Qua rồi thời chúng ta chỉ biết ngây thơ tự hào về rừng vàng , biển bạc, đất ph. nhiêu. Cũng qua rồi khi chúng ta ngỡ nhân công rẻ là một lợi thế cạnh tranh để nhận ra “tiền nào của nấy”, nhân công rẻ thì chất lượng lao động thấp, sản phẩm có giá thành cao hơn giá trị chính nó dù so với hàng thiên hạ thì giá có thấp hơn. Khi nhân công rẻ th. lương người lao động thấp. Lương thấp th. người lao động nghèo tác động vào sự phát triển của x. hội thành một vòng luẩn quẩn.

Nhận nhận ra chính mình là sự dũng cảm và tỉnh táo. Từ sự biết mình đến biết người trong bối cảnh hội nhập của kinh tế thị trường, chúng ta đ. có một bản lĩnh trong tiếp thu, học cái hay và kinh nghiệm thành công của người ngoài vận dụng sáng tạo trong hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Biết không phải chỉ để biết mà quan trọng hơn là tìm ra hành động thích hợp. Đại diện Chính phủ Việt Nam khẳng định trong buổi công bố báo cáo: “Việt Nam lắng nghe và tiếp thu các . kiến, khuyến nghị. Nhưng quan trọng hơn hết là hành động cho tương lai”. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định báo cáo cùng với những khuyến nghị là nguồn dữ liệu quan trọng cho Việt Nam trong quá tr.nh xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - x. hội từ nay đến năm 2015 và 2020... Và với tinh thần cầu thị ấy, nền kinh tế Việt Nam hẳn sẽ có thêm những chương mới đầy thắng lợi như chúng ta từng giành được thắng lợi trong suốt 25 năm đổi mới vừa qua.

Truyền thống dân tộc ta luôn có thái độ cầu thị, nhanh nhạy tiếp thu cái mới, cái tiến bộ từ bên ngoài một cách sáng tạo để vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể tạo ra bản sắc Việt, độc đáo và độc lập trên con đường phát triển suốt chiều dài lịch sử. Truyền thống ấy luôn được phát huy nhất là hôm nay, giao lưu với thế giới rộng mở hơn. Tất nhiên, từ nhận thức đến hành động c.n là một khoảng cách phấn đấu đầy cam go song chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng.

LƯU THỦY


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn