Hà Nội

Câu kỷ tử

Uống dưỡng sinh trà, kéo dài tuổi thọ

Uống dưỡng sinh trà, kéo dài tuổi thọ

Y học cổ truyền - 27/12/2021 16:06

Triết gia Bernard-Paul Heroux từng nói:"Không có rắc rối nào quá lớn hoặc nghiêm trọng mà không thể giảm bớt bằng một tách trà ngon". Câu kỷ tử - một trong 9 thành phần của Bách Thông dưỡng sinh trà là loại dược liệu quý giúp, sáng mắt an thần, có tác dụng kéo dài tuổi thọ.