cắt lá lách

Cắt lá lách có ảnh hưởng khả năng sinh con?

Cắt lá lách có ảnh hưởng khả năng sinh con?

Phòng mạch online - 16/03/2019 19:20

SKĐS - Cháu 22 tuổi, cháu mới cắt lá lách. Xin hỏi có ảnh hưởng đến việc sinh đẻ không? Cảm ơn bác sĩ.