cắt lá lách có sinh con được không?

Cắt lá lách có ảnh hưởng khả năng sinh con?

Cắt lá lách có ảnh hưởng khả năng sinh con?

Phòng mạch online - 16/03/2019 19:20

SKĐS - Cháu 22 tuổi, cháu mới cắt lá lách. Xin hỏi có ảnh hưởng đến việc sinh đẻ không? Cảm ơn bác sĩ.