cấp phép cơ sở khám chữa bệnh

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động các cơ sở khám chữa bệnh và thẩm mỹ

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động các cơ sở khám chữa bệnh và thẩm mỹ

Thời sự - 16/11/2018 11:00

SKĐS - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.