cấp hộ chiếu vaccine

Cách kiểm tra đã được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 hay chưa

Cách kiểm tra đã được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 hay chưa

Y tế - 19/04/2022 13:41

SKĐS - Hộ chiếu vaccine COVID-19 sẽ được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc trên trang tra cứu Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới.