Hà Nội

Cảnh sát hóa trang được chặn người vi phạm

14-11-2012 10:06 AM | Thời sự

Bộ Công an vừa bạn hành Thông tư 65/2012 (thay thế Thông tư 27) quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của CSGT đường bộ.

Bộ Công an vừa bạn hành Thông tư 65/2012 (thay thế Thông tư 27) quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của CSGT đường bộ.

Theo đó, cho phép bố trí lực lượng CSGT mặc thường phục giám sát tình hình. Nếu phát hiện hành vi phạm pháp luật trong địa bàn được phân công tuần tra, kiểm soát thì CSGT hóa trang phải thông báo ngay cho lực lượng đang tuần tra, kiểm soát công khai để ngăn chặn hành vi vi phạm.

Trường hợp cần ngăn chặn ngay hành vi vi phạm thì CSGT mặc thường phục phải xuất trình giấy chứng minh công an nhân dân cho người vi phạm biết. Thông tư nghiêm cấm lực lượng làm nhiệm vụ lợi dụng việc này để gây phiền hà đến lợi ích của công dân và nhà nước, tập thể.
 
Theo Tuổi trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn