Hà Nội

Cảnh giác với nhiễm COVID-19 không triệu chứng

Cảnh giác với nhiễm COVID-19 không triệu chứng

Cảnh giác với nhiễm COVID-19 không triệu chứng

Y học 360 - 22/04/2020 17:30

SKĐS - Biểu hiện các triệu chứng lâm sàng chính của COVID-19 ngay từ đầu đã được xác định như sốt, ho, tức ngực, khó thở... nhưng đến nay Trung Quốc, nơi khởi nguồn của đại dịch đã có công bố về người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng.