cảnh giác cao với bệnh viêm não Nhật Bản

Nắng nóng, cảnh giác cao với bệnh viêm não Nhật Bản

Nắng nóng, cảnh giác cao với bệnh viêm não Nhật Bản

Bệnh thường gặp - 17/07/2019 14:49

SKĐS - Mùa hè đang đến, bệnh viêm não có nguy cơ bùng phát, đặc biệt là viêm não Nhật Bản.