Cần có Nghị định riêng hướng dẫn đấu thầu thuốc

27-07-2012 8:23 AM | Tin nóng y tế

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đang kiến nghị Chính phủ cho phép xây dựng một Nghị định hướng dẫn về công tác đấu thầu thuốc do thuốc là một hàng hoá đặc biệt, có những đặc thù riêng nên cần phải có nghị định riêng, tuy nhiên hiện nay,

(SKDS) - Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đang kiến nghị Chính phủ cho phép xây dựng một Nghị định hướng dẫn về công tác đấu thầu thuốc do thuốc là một hàng hoá đặc biệt, có những đặc thù riêng nên cần phải có nghị định riêng, tuy nhiên hiện nay, Luật Đấu thầu không có quy định chi tiết về hướng dẫn đấu thầu thuốc. Việc quy định đấu thầu thuốc vẫn chung với nghị định đấu thầu về xây dựng, về trang thiết bị.
 
Theo Bộ Y tế, thời gian qua, để tăng cường sự công khai, minh bạch và đảm bảo công bằng qua đó hạn chế các vấn đề tiêu cực trong công tác đấu thầu thuốc, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành quy định về mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, khắc phục tình trạng không thống nhất về các yêu cầu, tiêu chí trong việc lựa chọn thuốc trúng thầu cung ứng cho các bệnh viện. Ngoài ra, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang triển khai xây dựng để triển khai thí điểm quy định quản lý giá thuốc bằng thặng số bán buôn tối đa toàn chặng, biện pháp này sẽ khắc phục tình trạng một số trường hợp thuốc trúng thầu với giá cao, bất hợp lý...           
Nguyễn Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH