Hà Nội

cán bộ nữ

Tôn vinh các nữ "chiến sỹ" áo trắng điển hình tiên tiến của BV Phụ sản Trung ương

Tôn vinh các nữ "chiến sỹ" áo trắng điển hình tiên tiến của BV Phụ sản Trung ương

Tin nóng y tế - 17/10/2020 12:04

SKĐS - Tại BV Phụ sản Trung ương các chị em tham gia vào tất cả các lĩnh vực của Bệnh viện từ công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể, đến công tác giảng dạy- đào tạo và nghiên cứu. Nhiều Trưởng, Phó Khoa và Trung tâm là cán bộ nữ; gần 100% điều dưỡng trưởng của các Khoa, Phòng, Trung tâm cũng là nữ. Nhiều tấm gương lao động giỏi, sáng tạo, luôn đạt thành tích cao cả về chuyên môn lẫn giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu nhưng vẫn đảm đang việc nhà...