Cán bộ, đảng viên thuộc Tổng cục Chính trị tại TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

26-08-2022 12:55 PM | Thời sự

SKĐS -Ngày 26-8, Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị được tổ chức theo sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và thực hiện Hướng dẫn số 1192/HD-CT ngày 19-7-2022 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Cán bộ, đảng viên thuộc Tổng cục Chính trị tại TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giới thiệu Nghị quyết số 18-NQ/TW tại hội nghị.

Cán bộ, đảng viên thuộc Tổng cục Chính trị tại TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị.

Theo chương trình hội nghị, cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh được quán triệt, học tập các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" và Nghị quyết số 21-NQ/TW "Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Cán bộ, đảng viên thuộc Tổng cục Chính trị tại TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII - Ảnh 3.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh tham gia hội nghị.

Cán bộ, đảng viên thuộc Tổng cục Chính trị tại TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII - Ảnh 4.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh tham gia hội nghị.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh nắm vững quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương gắn với đặc thù thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XIIIHội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Theo QĐND
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH