Cán bộ dân số có được phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo Nghị định 05 không?

09-06-2023 7:21 AM | Y tế

SKĐS - Nhiều cán bộ dân số tại trạm y tế xã, phường quan tâm, liệu họ có được hưởng phụ cấp 100% theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP không?

Có một số bạn đọc hỏi, Nghị định số 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP có bổ sung Khoản 7 Điều 3 về phụ cấp ưu đãi nghề y tế bắt đầu từ ngày 1/1/2023, vậy viên chức dân số tại trạm y tế có được hưởng phụ cấp ưu đãi 100% không?

Trường hợp khác cho biết đang làm việc tại Phòng Dân số truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm Y tế huyện. Trong thời gian đại dịch COVID-19 bà được điều động vào làm việc tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Vậy trường hợp này có được hưởng phụ cấp nghề 100% theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP  không?   

Cán bộ dân số có được phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo Nghị định 05 không?
 - Ảnh 1.

Cán bộ làm công tác dân số.

Về vấn đề này, Bộ Y tế cho biết sau:

Thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị: Điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ mức 40 -70% lên mức 100%, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, theo đó quy định tại Điều 1 như sau: Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023:

- Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

- Trong thời gian áp dụng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở quy định tại Khoản 7 này thì không áp dụng quy định tại Điểm c Khoản 2 và quy định đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng tại Khoản 4 Điều 3.

Như vậy, đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP là viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40% - 70% quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐCP.

Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 05/2023/NĐCP thì tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập (như truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình; viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế....).   

Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn gửi 30 Sở Y tế tỉnh, thành phố thông tin 6 nội dung giải đáp về thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở theo quy định tại Nghị định 05/2023 của Chỉnh phủ và các văn bản liên quan khác.

Tại công văn này có nêu: Về trường hợp viên chức được cử biệt phái trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023:

Đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và khoản 4, 5, 6 Điều 36 Luật Viên chức: "Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Ngày 8/6: Có 518 ca COVID-19 mới, bệnh nhân thở oxy tăng lên 33 caNgày 8/6: Có 518 ca COVID-19 mới, bệnh nhân thở oxy tăng lên 33 ca

SKĐS - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 8/6 của Bộ Y tế cho biết có 518 ca COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Trong ngày có 105 bệnh nhân khỏi, số ca thở oxy tăng lên.

Thái Bình
Ý kiến của bạn