Hà Nội

cán bộ chuyên trách

Khởi tố cán bộ lập danh sách khống người nhận tiền hỗ trợ

Khởi tố cán bộ lập danh sách khống người nhận tiền hỗ trợ

Pháp luật - 05/09/2021 10:48

SKĐS - Công an TP. Thủ Đức (TP. HCM) phát hiện nhiều bất thường trong công tác lập danh sách các đối tượng thuộc diện khó khăn, mất việc làm để nhận gói hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.