Hà Nội

Cần biết: Phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị giám định pháp y

06-08-2020 8:00 AM | Tin nóng y tế

SKĐS - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố, Viện Pháp y Quốc gia và 5 Trung tâm pháp y tâm thần khu vực yêu cầu tiếp tục thực hiện về phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị có triển khai giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Cụ thể, văn bản 1035//KCB-PHCN&GĐ nêu rõ: Trước tình hình diễn biến khó lường của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật và thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tại các văn bản đã ban hành và được cập nhật tại Website của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tại chuyên mục: “Các văn bản về công tác chẩn đoán, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh Viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)”.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế có văn bản chỉ đạo các Trung tâm pháp y thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19;

Chỉ đạo Trung tâm pháp y khi thực hiện giám định pháp y cần nghiêm túc tuân thủ các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19; chưa thực hiện giám định pháp y đối với các trường hợp có sốt, ho và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính (không lý giải được bằng các nguyên nhân khác) hoặc có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và có tiền sử đến/qua/ở/về từ vùng dịch tễ trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng theo hướng dẫn tại Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus Corona mới.

5 Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực khi thực hiện giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu, theo yêu cầu, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc khai báo y tế về tình hình dịch tễ của đối tượng cũng như của cán bộ chiến sĩ công an được cử tham gia theo dõi, giám sát đối tượng.

Nếu đối tượng có bất kỳ một trong các yếu tố nghi ngờ nêu trên thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI, VII tại của Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020; hạn chế tối đa các trường hợp giám định theo yêu cầu, giám định sức khỏe tâm thần.

Viện Pháp y Quốc gia, Phân viện Pháp y Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện giám định pháp y, cần nghiêm túc tuân thủ các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19; chưa thực hiện giám định pháp y khi đối tượng có bất kỳ một trong các yếu tố nghi ngờ nêu trên; trao đổi thông tin với Cơ quan trưng cầu giám định để hạn chế các trường hợp giám định lại và giám định lại lần 2 trong các trường hợp chưa thật cần thiết; hạn chế tối đa các trường hợp giám định pháp y theo yêu cầu.

Công chức, viên chức, người lao động (CBCC, VC, NLĐ) của các đơn vị nghiêm túc thực hiện về phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo; khi CBCC, VC, NLĐ có bất kỳ một trong các yếu tố nghi ngờ, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và không để CBCC, VC, NLĐ tiếp xúc với đối tượng để đảm bảo an toàn cho cả đối tượng và nhân viên y tế.

Phòng, chống COVID-19 tại các đơn vị triển khai điều trị bắt buộc chữa bệnh

Tại văn bản 1037/KCB-PHCN&GĐ gửi Viện pháp y tâm thần Trung ương, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bệnh viện tâm thần Trung ương 2, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Các đơn vị đang thực hiện điều trị bắt buộc chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 64/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ về hướng dẫn quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

Ban hành văn bản Thông báo tới gia đình và thân nhân người đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại đơn vị không thăm gặp trong giai đoạn này đến khi có thông báo mới.

Trong thời điểm này, khi tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tiến hành tố tụng theo trưng cầu, ngoài các quy định đã được Chính phủ và Bộ Y tế quy định về điều trị bắt buộc chữa bệnh, về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế, nếu đối tượng có sốt, ho và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính (không lý giải được bằng các nguyên nhân khác);

Hoặc có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và có tiền sử đến/qua/ở/về từ từ vùng dịch tễ trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng theo hướng dẫn tại Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI, VII của Quyết định; đặc biệt lưu ý các đối tượng ở ngoài cộng đồng phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Với Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, khi thực hiện giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu, theo yêu cầu, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc khai báo y tế về tình hình dịch tễ của đối tượng cũng như của cán bộ chiến sĩ công an được cử tham gia theo dõi, giám sát đối tượng, nếu đối tượng có sốt, ho và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính (không lý giải được bằng các nguyên nhân khác);

Hoặc có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và có tiền sử đến/qua/ở/về từ từ vùng dịch tễ trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng theo hướng dẫn tại Quyết định số 3351/QĐ-BYT thì xử lý mục (2).

Bên cạnh đó, Sở Y tế Đà Nẵng chỉ đạo Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo chung.


Thái Bình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn