Cambridge Analytica

Facebook và Mark Zuckerburg thiệt hại gần 50 tỷ USD

Facebook và Mark Zuckerburg thiệt hại gần 50 tỷ USD

Quốc tế - 22/03/2018 11:47

SKĐS - 40 tỷ USD là thiệt hại do sụt giảm giá trị cổ phiếu trên thị trường của Facebook, chưa kể đến khoản sụt giảm 8 tỷ USD cổ phiếu của bản thân CEO Mark Zuckerburg.