Cam thảo - thuốc ích khí

Cam thảo - thuốc ích khí, nhuận phế, giải độc

Cam thảo - thuốc ích khí, nhuận phế, giải độc

Thầy giỏi – thuốc hay - 02/10/2019 15:02

SKĐS - Cam thảo là rễ và thân rễ phơi sấy khô của cây cam thảo (Glycyrrhira uralensis Fish.) hay (Glycyrrhiza glabra L.), thuộc họ Đậu (Fabaceae).