Cấm công chức, viên chức ngành y tế tham gia thành lập, quản lý, điều hành bệnh viện tư

17-04-2009 5:09 PM | Tin nóng y tế

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 2397/VPCP-PL thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi Khoản 11 Điều 5 Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo hướng cấm công chức, viên chức ngành y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý,

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 2397/VPCP-PL thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi Khoản 11 Điều 5 Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo hướng cấm công chức, viên chức ngành y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư nhân và bệnh viện thuộc các hình thức sở hữu khác, trừ những trường hợp công chức, viên chức y tế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành bệnh viện thuộc các hình thức sở hữu khác mà Nhà nước có phần vốn góp tại các bệnh viện đó.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình Dự án Luật này và báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

           Thanh Phúc


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH